โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประกาศราคากลางลูกรังประจำปีงบประมาณ2564     ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง     คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนหน.ส่วน64 ครั้งที่ 2      
 

 
 


จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)...


จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วม...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564...

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...
 
 
14 ก.ค. 2564 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
9 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ...
30 มิ.ย. 2564 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
18 มิ.ย. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
31 พ.ค. 2564 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
30 เม.ย. 2564 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
22 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลางลูกรังประจำปีงบประมาณ2564
5 เม.ย. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
11 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6
20 ม.ค. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมา...
20 ม.ค. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมา...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292292 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน