โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566     ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน      
 

 
 


ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน ตุลาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กันยายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565...


ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน ตุลาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กันยายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน เมษายน 2565...
 
 
14 พ.ย. 2565 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
11 พ.ย. 2565 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
10 พ.ย. 2565 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังส...
8 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ...
17 ต.ค. 2565 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.กุ...
3 ต.ค. 2565 ประกาศกำหนดจำนวนครั้งในการลา
3 พ.ค. 2565 ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม
18 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล...
1 เม.ย. 2565 ราคากลางซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ รถแบ็คโฮ
29 มี.ค. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่...
23 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาe-bindingปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1055568 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน