โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม (หลังเดิม)     ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม (หลังเดิม)     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.34-012 สายรอบหนองเขื่องสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเขื่อง หมู่ 16      
 

 
 


จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)...


จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วม...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564...

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...
 
 
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส...
14 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหล...
13 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
9 ก.ย. 2564 ประกาศขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม(หลังเ...
14 ก.ค. 2564 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
9 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ...
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส...
14 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหล...
9 ก.ย. 2564 ประกาศขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม(หลังเ...
22 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลางลูกรังประจำปีงบประมาณ2564
5 เม.ย. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312141 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน