โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประกาศอบต.กุดตุ้ม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง     ประกาศอบต.กุดตุ้ม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2567     แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปี 2567      
 

 
 


จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน มิถุนายน 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน เมษายน 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...


จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน มิถุนายน 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน เมษายน 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม พ.ศ. 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน ธันวาคม 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน ตุลาคม 2565...
 
 
2 ต.ค. 2566 ประกาศอบต.กุดตุ้ม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานพนั...
29 ก.ย. 2566 ประกาศอบต.กุดตุ้ม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของคร...
29 ก.ย. 2566 แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน...
29 ก.ย. 2566 ประกาศอบต.กุดตุ้ม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ...
27 ก.ย. 2566 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
22 ก.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ...
13 มี.ค. 2566 ประกาศจักซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระะบะ)
14 ก.พ. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านห...
3 พ.ค. 2565 ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม
18 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร: องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายการเลือกตั้ง
ประมวลจริยธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
Q&A
Social Network FACEBOOK (อบต.กุดตุ้ม)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ตีคลีไฟ 2566/2
ตีคลีไฟ 2566
คลีไฟ
คลีไฟ3
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1132196 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน