โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 สภา อบต.

 

 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

       
       

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 13
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 15
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 16 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 17
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 18 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 19
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335556 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน