โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 พ.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ62 23
  7 พ.ค. 2562    2แผนการใช้จ่ายงบประมาณ62 21
  7 พ.ค. 2562    3แผนการใช้จ่ายงบประมาณ62 21
  7 พ.ค. 2562    4แผนการใช้จ่ายงบประมาณ62 21
แสดงข้อมูล : 4
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335574 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน