โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 พ.ค. 2565    ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม 125
  18 เม.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 147
  1 เม.ย. 2565    ราคากลางซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ รถแบ็คโฮ 164
  29 มี.ค. 2565    ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 155
  23 มี.ค. 2565    ประกาศประกวดราคาe-bindingปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 189
  4 มี.ค. 2565    ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 125
  4 มี.ค. 2565    ประกาศแบบแปลนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 129
  7 ก.พ. 2565    ประกาศราคากลางต่อเติมโรงเรือนที่เผาขยะพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 190
  7 ก.พ. 2565    ประกาศราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 สายบริเวณรอบหนองผือ ต่อจากโครงการเดิม 176
  7 ก.พ. 2565    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 สายบ้านนางสายทอง สิงห์ตุ้ย-บ้านนางศศิภา กำแพงมิตร ช่วงที่ 2 153

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1055582 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน