โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (ถนนลูกรัง) 11
  10 ส.ค. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (ถนนคอนกรีต) 5
  10 ส.ค. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 8
  3 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน 6
  30 มิ.ย. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1 12
  30 มิ.ย. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1 15
  30 มิ.ย. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1 7
  30 มิ.ย. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1 12
  30 มิ.ย. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1 9
  30 มิ.ย. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 167046 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน