โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 พ.ย. 2564    ประกาศราคากลางปรับเกรดลูกรังที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลกุดตุ้ม 28
  8 ต.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.34-012 สายรอบหนองเขื่องสาธารณะประโยชน์ 44
  22 ก.ย. 2564    ประกาศราคากลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 56
  16 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม (หลังเดิม) 56
  14 ก.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.34-012 สายรอบหนองเขื่องสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเขื่อง หมู่ 16 58
  9 ก.ย. 2564    ประกาศขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม(หลังเดิม) 72
  22 ก.ค. 2564    ประกาศราคากลางลูกรังประจำปีงบประมาณ2564 53
  5 เม.ย. 2564    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร 54
  11 มี.ค. 2564    ประกาศราคากลางถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 52
  20 ม.ค. 2564    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมาณ2563 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 381559 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน