โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนหน.ส่วน64 ครั้งที่ 2 2
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงานภายในอบต.กุดตุ้ม (หลังปรับโครงสร้างฯ 64) 0
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด (หลังปรับโครงสร้างฯ 64) 0
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงานกองคลัง (หลังปรับโครงสร้างฯ 64) 0
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงานกองช่าง (หลังปรับโครงสร้างฯ 64) 0
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษาฯ (หลังปรับโครงสร้างฯ 64) 0
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงานกองสวัสดิการสังคม (หลังปรับโครงสร้างฯ 64) 0
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงานหน่วยตรวจสอบภายใน (หลังปรับโครงสร้างฯ 64) 1
  15 ม.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนหน.ส่วน64 ครั้งที่ 1 1
  5 ม.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงาน สป.64(เพิ่มเติม) 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292425 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน