โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ก.พ. 2565    ใบลาป่วย 205
  11 ก.พ. 2565    ใบลาพักผ่อน 173
  11 ก.พ. 2565    แบบคำร้องทั่วไป 178
  11 ก.พ. 2565    หนังสือขอลาออกจากราชการ 178
  9 ต.ค. 2561    แบบขอน้ำ 268
  9 ต.ค. 2561    แบบขอน้ำ1 221
  1 ต.ค. 2561    แบบฟอร์มศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 260
  30 ส.ค. 2561    แบบฟอร์มร้องเรียน / ร้องทุกข์ 273
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1132201 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน