โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
     
  นายก อบต.กุดตุ้ม  
     
     
     
รองนายก อบต.กุดตุ้ม   รองนายก อบต.กุดตุ้ม
     
     
     
เลขาฯ นายก อบต.กุดตุ้ม   ปลัด อบต.กุดตุ้ม
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335580 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน