โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายบุญชู    สากุล  
  นายก อบต.กุดตุ้ม  
  โทร.062-1371735  
 
นายสีนวน    จำพันธุ์   นายประมวล  อาสาสู้
รองนายก อบต.กุดตุ้ม   รองนายก อบต.กุดตุ้ม
โทร.082-1472449   โทร.085-6340603
 
นายบุดดา    เขตบำรุง   นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา
เลขาฯ นายก อบต.กุดตุ้ม   ปลัด อบต.กุดตุ้ม
โทร.093-5258311   โทร.093-3294562
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292416 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน