โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายบุญชู    สากุล  
  นายก อบต.กุดตุ้ม  
 
นายสีนวน    จำพันธุ์   นายประมวล  อาสาสู้
รองนายก อบต.กุดตุ้ม   รองนายก อบต.กุดตุ้ม
   
  นายบุดดา    เขตบำรุง  
  เลขาฯ นายก อบต.กุดตุ้ม  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 167488 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน