โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 11
  11 ม.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 17
  23 พ.ย. 2564    ประกาศ ภ.ด.ส. 3 33
  8 ต.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.34-012 สายรอบหนองเขื่องสาธารณะประโยชน์ 41
  22 ก.ย. 2564    ประกาศราคากลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 50
  16 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม (หลังเดิม) 60
  14 ก.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.34-012 สายรอบหนองเขื่องสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเขื่อง หมู่ 16 51
  13 ก.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 52
  9 ก.ย. 2564    ประกาศขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม(หลังเดิม) 52
  14 ก.ค. 2564    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 381690 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน