โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 พ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 47
  6 พ.ค. 2565    เบอร์โทรติดต่อส่วนราชการ อบต./ อำเภอ/ จังหวัดชัยภูมิ 53
  5 พ.ค. 2565    มาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญและความเสียหายในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน 37
  3 พ.ค. 2565    ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม 33
  18 เม.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 62
  5 เม.ย. 2565    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม”ประจำเดือน มีนาคม 2565 49
  1 เม.ย. 2565    ราคากลางซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ รถแบ็คโฮ 128
  29 มี.ค. 2565    ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 49
  23 มี.ค. 2565    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 65
  3 มี.ค. 2565    เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 64

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 955849 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน