โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2565    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 27
  11 พ.ย. 2565    ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 32
  10 พ.ย. 2565    ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 24
  8 พ.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 44
  17 ต.ค. 2565    การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 74
  3 ต.ค. 2565    ประกาศกำหนดจำนวนครั้งในการลา 29
  3 ต.ค. 2565    ประกาศรายชื่อพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งที่ 2/2565 10
  28 ก.ย. 2565    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประจำปี 2566 14
  17 ส.ค. 2565    รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 69
  9 พ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 155

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1055596 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน