โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1055605 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน