โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)


เมื่อวันที่  23 เมษายน 2564  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม นายบุญชู  สากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ได้นำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน

 

ข่าว ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดย จ่าเอกสุวิจักขณ์  จันบุญมี