โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันที่ 3 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม นำโดยนายบุญชู สากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา อบต.กุดตุ้ม อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ (วันนี้ 2 มิ.ย.63) โดยนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน ประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถือเป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันถวายพระพร ให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ตลอดจนทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยแลพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ