โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม”ประจำเดือน มีนาคม 2565
    รายละเอียดข่าว :

https://drive.google.com/file/d/1LSPdwt-2vPUiXHmjTAnCI8B8vMpQH-iL/view?usp=sharing

    เอกสารประกอบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม”ประจำเดือน มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 935939 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน