โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 



ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ราคากลางเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์(จ่ายขาดเงินสะสม)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ราคากลางเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์(จ่ายขาดเงินสะสม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 159013 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน