โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ อบต.กุดตุ้ม กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต
    รายละเอียดข่าว :

    เอกสารประกอบ : แบบร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ อบต.กุดตุ้ม กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292396 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน