โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 13 ก.พ. 2566

ตีคลีไฟ 2566

(ผู้ชม 59 คน)

วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ตีคลีไฟ 2566/2

(ผู้ชม 60 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2561

คลีไฟ

(ผู้ชม 500 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2561

คลีไฟ2

(ผู้ชม 423 คน)

วันที่ 8 ต.ค. 2561

คลีไฟ

(ผู้ชม 391 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

ค่านิยมไทยสร้างส...

(ผู้ชม 430 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

การสร้างความปรอง...

(ผู้ชม 431 คน)

No results found

เลื่อนลง