โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.กุดตุ้ม 145
  23 ส.ค. 2561    คู่มือประชาชนอบต.กุดตุ้ม 351
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1149698 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน