โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ     ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล     ประกาศราคากลางปรับเกรดลูกรังที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลกุดตุ้ม      
 

 
 


ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม...

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม...

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วม...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564...
 
 
13 ม.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
11 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
23 พ.ย. 2564 ประกาศ ภ.ด.ส. 3
8 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมา...
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี...
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส...
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลางปรับเกรดลูกรังที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลกุดตุ้ม
8 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมา...
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี...
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรื้ออาคารสำนักงานองค์การบริหารส...
14 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหล...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 381571 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน